ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

Non Nam Kliang, Sahatsakhan, Kalasin

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
โนนน้ำเกลี้ยง
ห้วยเสือเต้น
โคกไม้งาม
โนนป่างิ้ว
โคกสง่า
โคกศาลาทอง
โนนทอง
ป่ากล้วย