อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ - Nong Kung Si, Kalasin

พื้นที่ 626.90 km2 คำขวัญ ถิ่นลำหนองแสน แดนเกาะมหาราช ก๊าซธรรมชาติดงมูล ศูนย์ท่องเที่ยวหนองใหญ่ สว่างไสวด้วยแสงธรรม