อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ - Huai Mek, Kalasin

พื้นที่ 291.01 km2 คำขวัญ ห้วยเม็กเล็กแต่ลือนาม งดงามเสื่อกก มรดกพื้นบ้าน แหล่งสำราญโสกหินขาว เรื่องราวประชาธิปไตย อ่างน้ำใหญ่วังลิ้นฟ้า สวนป่าดงระแนง ดัดแปลงข้าวนาหยอด ปลอดอบายมุข