อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ - Khao Wong, Kalasin

พื้นที่ 205.10 km2 คำขวัญ เขาวงดงอู่ข้าว สาวผู้ไทยงาม น้ำตกพริ้ว ทิวเขาเรียงราย มากมายผ้าห่ม อุดมวัฒนธรรม อ่างวังคำน้ำใส ทฤษฎีใหม่น้ำพระทัยจากในหลวง