กำแพงเพชร Kamphaeng phet

คำขวัญ กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกพิกุล

ภูมิภาค กลาง ตัวย่อไทย กพ ตัวย่ออังกฤษ KPT ISO TH-61 FIPS TH11 ประชากร 727,093 พื้นที่ 8,126.10 km2

ไทย
อังกฤษ
ตำบล
คำขวัญ
เมืองกำแพงเพชร
Mueang Kamphaeng Phet
16
พระบรมธาตุคู่บ้าน กล้วยไข่หวานคู่เมือง ลือเลื่องเมืองมรดกโลก
โกสัมพีนคร
Kosamphi Nakhon
3
ป่าสวยน้ำใส กล้วยไข่แสนหวาน แม่ปิงไหลผ่าน อุทยานคลองวังเจ้า ชาวเขามากมี โบราณคดีลือเลื่อง เมืองแห่ง สาวงาม นามโกสัมพีนคร
ไทรงาม
Sai Ngam
7
ไทรงาม เมืองคนแกร่ง แหล่งธรรมรุ่ง ทุ่งรวงทอง
ขาณุวรลักษบุรี
Khanu Woralaksaburi
11
เมืองตอเป็นแสน ดินแดนประพาสต้น ถิ่นคนผมแดง แหล่งอารยธรรมโบราณ
คลองขลุง
Khlong Khlung
10
ดินแดนหลวงพ่อปลอดภัย ผลไม้รสดี มีชื่อไม้ดอกไม้ประดับ
คลองลาน
Khlong Lan
4
คลองลานเมืองคนงาม น้ำตกสวย เต็มไปด้วยไม้สัก อนุรักษ์วัฒนธรรมมากมี ของดีเครื่องเงิน
ทรายทองวัฒนา
Sai Thong Watthana
3
กระพี้จั่น พันธุ์ไม้ดี ไหมมัดหมี่งามวิไล ระบือไกลเป่าแก้ว เพริศแพร้วเบญจรงค์
บึงสามัคคี
Bueng Samakkhi
4
ดินดำน้ำดี สามัคคีทั่วเขต การเกษตรก้าวหน้า ชาวประชาร่วมใจ
ปางศิลาทอง
Pang Sila Thong
3
ปางตาไวเลื่องลือแม่วงก์งาม หินดาตกระเดื่องนามหมู่บ้านเด่น โพธิ์ทองพืชพันธุ์งามนามร่มเย็น ร่วมกันเป็นปางศิลาทองของกำแพง
พรานกระต่าย
Phran Kratai
10
เอกลักษณ์ภาษาถิ่น หินอ่อนเมืองพาน ตำนานถ้ำกระต่ายทอง เห็ดโคนดองรสดี
ลานกระบือ
Lan Krabue
7
แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ ผลิตก๊าซธรรมชาติ พุทธศาสตร์ลือเลื่อง เมืองแห่งคุณธรรม เลิศล้ำความสะอาด