กำแพงเพชร Kamphaeng phet

61 11 กพ KPT
กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก
กลาง พิกุล 727,093 8,126.10 km2

รายชื่ออำเภอในจังหวัดกำแพงเพชร