ขอนแก่น Khon kean

คำขวัญ พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกราชพฤกษ์

ภูมิภาค อีสาน ตัวย่อไทย ขก ตัวย่ออังกฤษ KKN ISO TH-40 FIPS TH22 ประชากร 1,767,601 พื้นที่ 10,453.78 km2

ไทย
อังกฤษ
ตำบล
คำขวัญ
เขาสวนกวาง
Khao Suan Kwang
5
ไก่ย่างรสล้ำ ถ้ำกินรี ศรีเมืองแอมโบราณ
เปือยน้อย
Pueai Noi
4
เปือยน้อย เมืองปราสาทหิน ถิ่นกำเนิดผูกเสี่ยว เที่ยวงานบุญกู่ เชิดชูวัฒนธรรม
เมืองขอนแก่น
Mueang Khon Kaen
18
รักษาประเพณี พัฒนาท้องที่ สร้างสามัคคีในสังคม นิยมประหยัด
แวงใหญ่
Waeng Yai
5
แวงใหญ่หม่อนไหมดี สตรีสวย ร่ำรวยน้ำใจ วิสัยทัศน์กว้าง ห่างไกลยาเสพติด ธุรกิจผ้าไหม ช่วยไทยรุ่งเรือง
แวงน้อย
Waeng Yai
6
แวงน้อยงามน้ำใจดี พ่อหมื่นศรีหลักเมือง ลือเลื่องปลาบึงละหาน ตำนานเก่าหินภูถ้ำ ไหลลึกล้ำน้ำซับเย็น ธรรมะเด่นหลวงปู่วรพรต ทุ่งเขียวสดไร่นาสวนผสม
โคกโพธิ์ไชย
Khok Pho Chai
4
โบราณสถานเมืองไชยวาน ตระการตาภูผาแดง แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำชี มากมีอุตสาหกรรมครัวเรือ
โนนศิลา
Non Sila
5
โนนศิลาผ้าไหมงามเพชรน้ำหนึ่ง ศูนย์รวมผึ้งของฝากฟากถนน สีสันว่าวผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล ยิ้มทุกคน ชุมชนโนนศิลา
กระนวน
Kranuan
9
กระนวนแดนดินถิ่นเกษตร เขตปลูกอ้อย รอยต่อยางพารา ศูนย์กลางการค้า พัฒนาคุณธรรม ลือล้ำบุญบั้งไฟ เที่ยวบ๋าหลวงตาดโตนใส รวมน้ำใจถิ่นคนดี
ชนบท
Chonnabot
8
ชนบทเมืองไหม เที่ยวไปภูระงำ น้ำศักดิ์สิทธิ์ภูหัน ดูตะวันหนองกองแก้ว
ชุมแพ
Chum Phae
12
หลักเมืองเก่าชุมแพ แลผาพระนอนล้ำค่า อารยธรรมโนนเมือง ลือเลื่องเศรษฐกิจ ติดตาผานกเค้า เข้าชมถ้ำผาพวงบวงสรวงปู่หลุบ
ซำสูง
Sam Sung
5
เมืองพระเจ้าใหญ่ ไร่นาสวนผสม ชมป่ายางสวย เลิศด้วยประเพณี วิถีทำนำทาง
น้ำพอง
Nam Phong
12
ลำน้ำพองงามพิลาส องค์พระธาตุนามขามแก่น มากเนืองแน่นโรงงานใหญ่ เลื่องลือไกลสู้จงอาง ตลาดกลางแห่งพืชผล ยลปรางค์กู่ประภาชัย งามวิไลหอรัฐบุรุษ
บ้านแฮด
Ban Haet
4
พญาแรดศักดิ์สิทธิ์ งามวิจิตรผลิตภัณฑ์ไหม น้ำใสแก่งละว้า ก้าวหน้าเกษตรกรรม ล้ำค่าต้นยางใหญ่ นำชัยเหรียญทองโอลิมปิก
บ้านไผ่
Ban Phai
10
นามเมืองบ้านไผ่ พระเจ้าใหญ่ผือบัง จิตรกรรมฝาหนังล้ำเลอค่า แก่งละหว้าแหล่งอุดม เยี่ยมชมรอยพระพุทธบาทหินลาด ศูนย์วิทยาศาสตร์ ม.รามฯ
บ้านฝาง
Ban Fang
7
ถิ่นกำเนิดพันธุ์ไม้ฝาง บึงสวางแหล่งพักผ่อน ออนซอนหินช้างสี ของดีข้าวโพดหวาน สืบสานวัฒนธรรม ผู้นำประชาคุ้ม
พระยืน
Phra Yuen
5
พระยืนคู่เมือง ลือเลื่องเสื่อไทย ผ้าไหมและกันสาด สมเด็จอาจพุฒาจารย์ แลสราญแก่งกุดโดก
พล
Phon
12
เมืองพลโนนแท่นพระ สักการะพระเจ้าใหญ่ อ่างน้ำละเลิงหวาย ค้าขายกว้างไกล น้ำใจมากล้น ชนชาตินักรบ ทำนบภูดิน เที่ยวถิ่นทุ่งพูพืด
ภูเวียง
Phu Wiang
14
ภูเวียงเมืองเก่า ศาลเจ้าจอมปากช่อง พัทยาสองโสภิณ เกาะกุดหินหาดสวรรค์ ศรัทธามั่นหลวงปู่ธีร์ ชมวิถีถิ่นควายไทย
ภูผาม่าน
Phu Pha Man
5
ภูผาม่าน อุทยานขุนเขา ฝูงค้างคาว นับล้าน แลละลานถั่วเหลือง ลือเลื่อง เครื่องดื่มสมุนไพร ตรุษไทเทศกาล
มัญจาคีรี
Mancha Khiri
8
มัญจาคีรีนามเมืองเก่า บึงกุดเค้าคู่เมืองบ้าน นมัสการหลวงปู่ผาง ตลาดกลาง ที่นอนหมอน แสนออนซอนดอนเต่า งามลำเนาเขาภูเม็ง
สีชมพู
Si Chomphu
10
พืชผลการเกษตร นกเป็ดน้ำ ถ้ำผาเจาะ เลาะดงลาน สงกรานต์แก่งตู้
หนองเรือ
Nong Ruea
10
หนองเรือตระการ จักสานไม้ไผ่ ไก่ย่างทางพาด ตลาดกะหล่ำ เลิศล้ำเพชรพลอยเจียระไน พระใหญ่ภูเม็งทอง
หนองนาคำ
Nong Na Kham
3
พุทธนาคำมิ่งมงคล ชุมชนประวัติศาสตร์ งามพิลาสภูผาแดง ดอนพระแหล่งรวมใจ นาไร่แสนอุดม ชื่นชมปลากน้ำแดง แงงผ้าฝ้าย
หนองสองห้อง
Nong Song Hong
12
หนองสองห้องคู่เมือง ลือเลื่องภาพเขียนวังคูณ ศูนย์รวมนกละเลิงเค็ง นามระเบ็งสวนป่าโนนชาด
อุบลรัตน์
Ubolratana
6
ทะเลน้ำจืดอีสาน สวยตระการเขื่อนอุบลรัตน์ นมัสการองค์พระใหญ่ หย่อนใจบางแสนสอง ลิ้มลองอาหารปลารสเด็ด
เวียงเก่า
Wiang Kao
0