อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น - Sam Sung, Khon kean

พื้นที่ 116.70 km2 คำขวัญ เมืองพระเจ้าใหญ่ ไร่นาสวนผสม ชมป่ายางสวย เลิศด้วยประเพณี วิถีทำนำทาง