อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น - Phon, Khon kean

พื้นที่ 420.50 km2 คำขวัญ เมืองพลโนนแท่นพระ สักการะพระเจ้าใหญ่ อ่างน้ำละเลิงหวาย ค้าขายกว้างไกล น้ำใจมากล้น ชนชาตินักรบ ทำนบภูดิน เที่ยวถิ่นทุ่งพูพืด