อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น - Mancha Khiri, Khon kean

พื้นที่ 735.83 km2 คำขวัญ มัญจาคีรีนามเมืองเก่า บึงกุดเค้าคู่เมืองบ้าน นมัสการหลวงปู่ผาง ตลาดกลาง ที่นอนหมอน แสนออนซอนดอนเต่า งามลำเนาเขาภูเม็ง