อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - Nong Song Hong, Khon kean

พื้นที่ 514.50 km2 คำขวัญ หนองสองห้องคู่เมือง ลือเลื่องภาพเขียนวังคูณ ศูนย์รวมนกละเลิงเค็ง นามระเบ็งสวนป่าโนนชาด