จันทบุรี Chanthaburi

22 48 จบ CTI
น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี?? ""
ตะวันออก เหลืองจันทบูร 514,616 5,083.84 km2

รายชื่ออำเภอในจังหวัดจันทบุรี