ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

Pak Nam, Bang Khla, Chachoengsao

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ปากน้ำ
คลองใหม่
วังสะแก
หนองนา
คลองมะกอก
หินตั้ง
หลังวัด
ไร่
ขุนท่อง
ท่าลาน
บางทองหลาง
หนองชุมพร