ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

Samet Nuea, Bang Khla, Chachoengsao

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ใหญ่
หมู่ดร
บางกระพ้อ
หนองตัน
วังสะพาน
กระพ้อ