ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Tha Kham, Bang Pakong, Chachoengsao

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หัวแหลม
ท่าข้าม
ท่าข้าม
คลองพานทอง
บางไทร
คลองแสม
คลองบางนาง
คลองตำหรุ