ตำบลบางผึ้ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Bang Phueng, Bang Pakong, Chachoengsao

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
แม่น้ำ
ทางเกวียน
ท่าแค
ศรีเสม็ด
หัวสวน
นอก
สายอ้อม