ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Bang Wua, Bang Pakong, Chachoengsao

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ปากคลองบางวัว
หลังสวน
เกาะหลวง
ในบ้าน
ในบ้าน
หลังวัด
คลองสำโรง
หน้าบ้าน
วังเสือใหญ่
วังเสือน้อย
คลองบางจาก
คลองสำโรง
คลองบางจาก
คลองสำโรง