ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Bang Samak, Bang Pakong, Chachoengsao

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ตะวันออก
ปากคลองสำโรง
ปากคลองบางสมัคร
เกาะหลวง
เกาะบน
เกาะวัด
คลองน้ำเค็ม
คลองลำหวายลิง
ห้วป่า