ตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Bang Kluea, Bang Pakong, Chachoengsao

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
บางเกลือ
สกัดสี่สิบ
หน้าวัดบางเกลือ
ปากคลองพระยาวิสูตร
ลาดยาว
บางครก
คลองใหม่