ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Phimpha, Bang Pakong, Chachoengsao

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
คลองกระมัง
ปากคลองบางซื่อ
คลองนิยม
คลองพระยาวิสูตร