ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Nong Chok, Bang Pakong, Chachoengsao

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
คลองใหม่
คลองจางวาง
บางควาย
หนองจอก
ปลายไม้
คลองขุนพิทักษ์
คลองขุนพิทักษ์
คลองแขวงกลั่น
คลองขวาง