ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Hom Sin, Bang Pakong, Chachoengsao

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
คลองหอมศีล
ตลาดบางพลีน้อย
ปากคลองหอมศีล
คลองเจ็กพงษ์
สกัดสี่สิบตะวันตก
สกัดแปดสิบ