ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Khao Din, Bang Pakong, Chachoengsao

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ท่าข้าม
คลองสามขัน
ท่าตาเถร
เกาะกลาง
ต้นกรอก
ปากคลองอ้อมใหญ่
หลังเขาดิน