ตำบลคลองขุด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

Khlong Khut, Ban Pho, Chachoengsao

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
วังอู่
ไผ่แถว
ชวดสนามเถื่อน
ลาดบัว