ตำบลคลองบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

Khlong Ban Pho, Ban Pho, Chachoengsao

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ปากคลองบ้านโพธิ์
ดอนชะคราม
ปากคลองต้นหมัน
ท่าไฟไหม้