ตำบลท่าพลับ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

Tha Phlap, Ban Pho, Chachoengsao

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
บางกรูด
ตลาดโรงสีล่าง
วัดเกาะชัน
ก้นกรอก