ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

Ban Pho, Ban Pho, Chachoengsao

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
สนามจันทร์
คลองหลอดยอ
คลองชวดแค
ตลาดทด