ตำบลสนามจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

Sanam Chan, Ban Pho, Chachoengsao

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ปากคลองท่าถั่ว
หนองน้ำกิน
คลองตาแย้ม
คลองบางกนก
คลองสวนน้อย
หัวสวน