ตำบลหนองตีนนก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

Nong Tin Nok, Ban Pho, Chachoengsao

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ข้างวัดอินทาราม
คู้เตาอิฐ
โรงหลวง
ชวดล่างหัวไผ่
ตลาดหนองตีนนก