ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

Nong Bua, Ban Pho, Chachoengsao

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองบัว
สามขา
ดอนสีนนท์
ทุ่งช้าง