ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

Ko Rai, Ban Pho, Chachoengsao

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
คลองแขวงกลั่น
คลองจรเข้น้อย
คลองแขวงกลั่น
คลองเกาะไร่
คลองเกาะไร่