ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

Theppharat, Ban Pho, Chachoengsao

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ปากคลองขุนพิทักษ์
ปากลัดยายมุด
คลองแขวงกลั่น
คลองแขวงกลั่น
ปากคลองพระยาสมุทร
ตลาดคลองสวน