ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

Saen Phu Dat, Ban Pho, Chachoengsao

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ด่านเก่า
นอก
หมู่ใหญ่