ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

Ban Song, Phanom Sarakham, Chachoengsao

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ซ่อง
แถวธาร
หนองหว้า
ต้นสำโรง
หัวกระสังข์
หัวกระพี้
ธารพูด
บ้านไร่
หนองน้ำพุ
หัวกระสังข์(เก่า)
หนองตารอด
ห้วยปลีก
หนองสองห้อง
เกาะสุวรรณ