ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

Nong Nae, Phanom Sarakham, Chachoengsao

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองแหน
ดงยาง (ไทย)
ดงยาง
ดงยางนอก
สระสองตอน
คลองห้วย
ปากห้วย
หนองบัว
โคก
กระจับ
ปลายกระจับ
โคกน้อย
หนองกระทุ่ม
ป่าไร่
หนองเค็ด