ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

Khlong Nakhon Nueang Khet, Mueang Chachoengsao, Chachoengsao

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
บึงสามเสร็จ
คลองนครเนื่องเขต
คลองนครเนื่องเขต
คลองนครเนื่องเขต
หลอดยายสุข
คลองนครเนื่องเขต
วัดชนะสงสาร
คลองนครเนื่องเขต
คลองนครเนื่องเขต
คลองขวางล่าง
คลองนครเนื่องเขต
สี่แยกท่าไข่
สี่แยกท่าไข่
คลองนครเนื่องเขต
คลองขวาง
บางใหญ่
คลองนครเนื่องเขต