ตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

Bang Toei, Mueang Chachoengsao, Chachoengsao

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ดอนคา
หัวแดน
คลองขุด
บางกระโหลก
เกาะดอน
กะรุ
คลองแขวงกลั่น
บางเตย
คลองแขวงกลั่น
คลองวังปลานัก
แพรกวิหารแก้ว
แพรกวังอ้ายคร้อ
แพรกชุมรุม