ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

Wang Takhian, Mueang Chachoengsao, Chachoengsao

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
คลองวังตะเคียน
คลองลาว
คลองลาว
แพรกวังตะเคียน
วังตะเคียน
คลองเก่า
คลองเก่า
วังตะเคียน
บึงสามเสร็จ
คลองนา