ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

Wang Yen, Plaeng Yao, Chachoengsao

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
วังเย็น
วังกะจะ
หนองศิลาราม
หนองปลิง
คลองโรงเลื่อย
หนองปรือไม้แก้ว
ทุ่งสะเดา
สะพานนาค
ห้วยแกะ
โกรกแก้ว
ไทรทอง