ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

Nong Mai Kaen, Plaeng Yao, Chachoengsao

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองปลาไหล
หนองสร้อยติ่ง
ไทรทอง
ปลักนนทรี
เขาสะท้อน
โกรกแก้ววงพระจันทร์
หนองน้ำขาว
หลุมมะขาม
ห้าแยก
เขาสะท้อนบน
หนองไทรบน
หนองสร้อยติ่งบน