ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

Hua Samrong, Plaeng Yao, Chachoengsao

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ใน
ภูมิเจริญ
กลาง
สวน
อ่าวช้างไล่
ใหม่
เกาะลอย
แหลมหิน
หนองตะเภา
แหลมหว้า
หนองสทิต
เนินตะค้อ