ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

Plaeng Yao, Plaeng Yao, Chachoengsao

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
บางบ่อ
คลอง
แปลงยาว
ด่านเงิน
ตลาดบางบ่อ
ลาดปลาเค้า
ไผ่แก้ว
หนองครก
เกราะบรเพชร
ต้นตะกู
หนองสาริกา
คลองสอง
คลองหนึ่ง