ชลบุรี Chon buri

20 46 ชบ CBI
ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย
ตะวันออก ประดู่ 1,316,293 4,660.65 km2

รายชื่ออำเภอในจังหวัดชลบุรี