อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี - Phan Thong, Chon buri

พื้นที่ 173.00 km2 คำขวัญ เมืองอิฐแกร่ง แหล่งเกษตร เขตอุตสาหกรรม คุณธรรมหมอพระ ศิลปะช่างทอง