ชัยนาท Chai nat

คำขวัญ หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกชัยพฤกษ์

ภูมิภาค กลาง ตัวย่อไทย ชน ตัวย่ออังกฤษ CNT ISO TH-18 FIPS TH32 ประชากร 334,934 พื้นที่ 2,469.77 km2

ไทย
อังกฤษ
ตำบล
คำขวัญ
เนินขาม
Noen Kham
3
สินค้าพื้นเมือง หมอนขวาน หลากสี ผ้าไหมชั้นดี มัดหมี่ สวยงาม เนินขามบ้านเฮา
เมืองชัยนาท
Mueang Chai Nat
9
สวนนกเป็นศรี บรมธาตุเจดีย์ งามสง่า หลวงพ่อธรรมจักรล้ำค่า ส้มโอ ขาวแตงกวาน่าลิ้มลอง
มโนรมย์
Manorom
7
ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวสวย เลิศล้ำด้วยวัฒนธรรม
วัดสิงห์
Wat Sing
7
หลวงปู่ศุขมิ่งเมือง นามกระเดื่อง เครื่องจักสาน ขนมหวานตำนานไทย ต้นน้ำใหญ่ท่าจีน
สรรคบุรี
Sankhaburi
8
พระปรางค์ทรงกลีบมะเฟือง เมืองวีรชนขุนสรรค์ หอมน้ำตาลห้วยกรด หวานเลิศรสส้มโอ หลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์
สรรพยา
Sapphaya
7
เขาสรรพยาบรรพต หวานเลิศล้ำ รสน้ำตาล แชมพูว่านหางจระเข้ จักสาน เปลผักตบชวา ล้ำคุณค่าหอพระไตร เขื่อนใหญ่เจ้าพระยา
หนองมะโมง
Nong Mamong
4
เห็ดโคนของแท้ ถิ่นแย้เก่าก่อน หินอ่อนงามตา ผ้าทอพื้นเมือง ลื่อเลื่องไม้กวาด ประวัติศาสตร์ด๊อกเตอร์ป๋วย
หันคา
Hankha
8
หลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์ งามวิจิตรบึงฉวาก แหล่งปลามากระหานบัว ร่มรื่นทั่วเขาสารพัดดี เด่นเป็นศรีชาวหันคา งามสุดตาเกาะเมือง