ชัยนาท Chai nat

18 32 ชน CNT
หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา?? ""
กลาง ชัยพฤกษ์ 334,934 2,469.77 km2

รายชื่ออำเภอในจังหวัดชัยนาท