ชัยภูมิ Chai yaphum

36 26 ชย CPM
ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล?? ""
อีสาน กระเจียว 1,127,423 12,875.88 km2

รายชื่ออำเภอในจังหวัดชัยภูมิ