ชัยภูมิ Chai yaphum

คำขวัญ ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกกระเจียว

ภูมิภาค อีสาน ตัวย่อไทย ชย ตัวย่ออังกฤษ CPM ISO TH-36 FIPS TH26 ประชากร 1,127,423 พื้นที่ 12,875.88 km2

ไทย
อังกฤษ
ตำบล
คำขวัญ
เกษตรสมบูรณ์
Kaset Sombun
12
ดินแดนป่าสอนลอน สะออนสาวบ้านแต้ งามแท้แลคิ้งไกล น้ำพรมไหลผ่าน สงกรานต์ภูกุ้มข้าว นมัสการพระเจ้าองค์ตื้อ ลือพระไกรสิงหนาท พระธาตุกุดจอก นามบ่งบอกคือเกษตรสมบูรณ์
เทพสถิต
Thep Sathit
5
ชมทุ่งดอกกระเจียว เที่ยวป่าหินงาม ลือนามเทพสถิต
เนินสง่า
Noen Sa-nga
4
เลื่องชื่อไข่เค็มตาเนิน เพลินตาเสื่อกกหนองฉิม กะฮาดปลาร้าบองชวนชิม พริ้มพรายผ้าไหมรังงาม สมนามเนินสง่า พาเจริญ
เมืองชัยภูมิ
Mueang Chaiyaphum
19
แก้งคร้อ
Kaeng Khro
10
แก้งคร้อเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก ศาสนจักรก้าวไกล พระชัยมงคลคู่บ้าน ศาลปู่ด้วงย่าดีคู่เมือง ลือเลื่องเขื่อนลำปะทาว ชาวประชาสามัคคี
คอนสวรรค์
Khon Sawan
9
กาหลงคอนสวรรค์ สำคัญพระใหญ่ ผ้าไหมมัดหมี่ มากมีหมอนขิด วิจิตรกระติบสาน ชาวบ้านสุขหลาย มากมายนกเป็ดน้ำ งามล้ำวัฒนธรรม
คอนสาร
Khon San
8
คอนสาร ดินแดนแห่งน้ำผุดไหลหลาก ป่าหมากอุดม รื่นรมย์เขื่อนจุฬา (ภรณ์) เพลินป่าทุ่งกะมัง มนต์ขลังทุ่งลุยลาย
จัตุรัส
Chatturat
9
เมืองพระนรินทร์ ถิ่นแร่เกลือ งามเหลือหอสมุด กว้างสุดบึงละหาน โบราณเส็งกลอง พี่น้องจิตกุศล
ซับใหญ่
Sap Yai
3
บ้านเขว้า
Ban Khwao
6
ผ้าไหมลือเลื่อง หามหอกเมืองโบราณ ถิ่นกำเนิดมโหรี น้ำชีไหลผ่าน กู่แดงปรางค์เก่า บ้านเขว้าแดนอุดม/หามหอกเมืองเก่า บ้านเขว้าคูเมือง งามลือเลื่องผ้าไหม เลื่อมใสพุทธศาสนา ตะลึงตาลำน้ำชี เขียวขจีเกษตรกรรม วัฒนธรรมลำเลิศ ถิ่นกำเนิดมโหรี เป็นศรีปรางค์กู่แดง
บ้านแท่น
Ban Thaen
5
เที่ยวชมปรางค์กู่ บูชาพระแท่น เยี่ยมแดนส้มโอหวาน สืบสานตำนานบุญ
บำเหน็จณรงค์
Bamnet Narong
7
พระฤทธิฤๅชัย น้ำใสบึงชวน กวนหมี่นุ่มเหนียว เที่ยวลำคันอู ดูเหมืองแร่โปแตช ไว้พระหลวงพ่อโต คนโก้เมืองบำเหน็จ
ภักดีชุมพล
Phakdi Chumphon
4
เมืองบ่อทองคำ ลำน้ำเจียงเจา ภูเขาล้อมรอบ ขอบรอยต่อสามภาค หลากหลายพืชผล ประชาชนภักดี มากมีน้ำตก มรดกถ้ำแก้ว มาเที่ยวแล้วไม่ผิดหวัง
ภูเขียว
Phu Khiao
11
ภูเขียวเมืองแห่งศาลาพันห้อง หนองน้ำใหญ่ ไม้ตะโกงามล้ำ หม่ำเลิศรสผ้าขิดสดสวย ร่ำรวยอ้อยหวาน
หนองบัวแดง
Nong Bua Daeng
8
งามสง่าวัดผาเกิ้ง เบิ่งต้นนำชี ของดีผลไม้
หนองบัวระเหว
Nong Bua Rawe
5
บึงระเหวกว้างใหญ่ เจ้าพ่อหลวงอภัยคุ้มบ้าน น้ำตกไทรทองสวยตระการ มาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทุ่งบัวสวรรค์เสียดฟ้า มีทอผ้าทุกสมัย สืบสานกีฬาพื้นบ้านไทย งามวิไลเหวน้ำโตน