อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ - Khon Sawan, Chai yaphum

พื้นที่ 468.10 km2 คำขวัญ กาหลงคอนสวรรค์ สำคัญพระใหญ่ ผ้าไหมมัดหมี่ มากมีหมอนขิด วิจิตรกระติบสาน ชาวบ้านสุขหลาย มากมายนกเป็ดน้ำ งามล้ำวัฒนธรรม