ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

Dong Klang, Khon San, Chai yaphum

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
โคกนกทา
กุดแคน
โคกสว่าง
นาผักเสี้ยน
วังชมภู
ดงใต้
ดงกลาง
หนองตากล้า
ท่าศาลา