ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

Dong Bang, Khon San, Chai yaphum

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ดงบังใต้
ดงบังเหนือ
ฝายดินสอ
ม่วง
ทรายสะอาด
ท่าขอนแดง
โนนหว้านไพร
หินรอยเมย
นาบัว