ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

Huai Yang, Khon San, Chai yaphum

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
โนนเพิ่ม
ผาเบียด
โนนจำปา
ป่าหว้าน
ท้ายทุ่ง
ห้วยยางใหญ่
ดอนอุดม
โนนสวรรค์
ห้วยยางโง
หนองหล่ม
ปากช่อง
ป่าผึ้ง
คลองเตย
มอตาเจ็ก
ห้วยจันทร์หล้า
คลองเตยใน
หนองหล่มใต้
ศรีอู่ทอง
เสลืองทอง