อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ - Chatturat, Chai yaphum

พื้นที่ 690.00 km2 คำขวัญ เมืองพระนรินทร์ ถิ่นแร่เกลือ งามเหลือหอสมุด กว้างสุดบึงละหาน โบราณเส็งกลอง พี่น้องจิตกุศล